Incoronarea de la Alba IuliaPentru națiunea română reîntregită după primul război mondial, anul 1922 a însemnat și încoronarea Regelui Ferdinand I-ul de la Alba Iulia, în catedrala ce fusese construită pentru acest scop.

Din același an 1922, vă redau aici programul Partidului Național Liberal. Surprinzător, sunt doar câteva principii de urmat și nu vorbăria fără cap și fără coadă de astăzi. După aproape 100 de ani, evaluând acel program, ne dăm seama că s-au ținut de cuvânt în tot ce și-au propus. Nu întâmplător, unul dintre principiile enunțate atunci, spune că este ceasul faptelor și nu al vorbelor !

Dar iată programul:


În temeiul acestui trecut şi al acestor programe înţelegem deci să urmăm o politică naţională de ordine şi de înfrăţire socială.

Vom închina toate puterile noastre consolidării Unităţii Naţionale.

Vom da României întregite Constituţia aşteptată.

Vom face o politică de dreptate socială, asigurând astfel democraţiei sănătoase liniştea necesară pentru a dezvolta roadele dobândite prin sufragiul universal.

Vom desăvârşi pentru ţărani aplicarea reformei agrare şi vom veghea la îmbunătăţirea stării lor materiale, culturale şi morale.

Ne vom strădui să îmbunătăţim soarta muncitorimii de la oraşe şi să o înzestrăm cu legiuirile cerute de netăgăduitele ei nevoi.

Nu vom cruţa nimic pentru a reda Ţării situaţia financiară la care are dreptul potrivit bogăţiilor şi tradiţiilor ei.

Vom pune capăt risipei banului public prin economii şi vom căuta să restabilim echilibrul bugetar prin revizuirea completă a impozitelor ce s-au pus acum în urmă.

Vom scădea şi desfiinţa impozitele ce nu erau cu adevărat cerute de nevoile statului.

Vom urma o politică economică care să îngăduiască sporirea producţiei şi să înlesnească exportul ei, aducând astfel propăşirea întregii economii naţionale şi prin aceasta ieftinirea traiului.

Toate ştiinţele noastre vor fi îndreptate spre o bună şi cinstită administraţie. Statul, judeţele şi comunele trebuiesc administrate cu grijă şi spre folosul obştesc.

Vom lua măsuri energice împotriva tuturor abuzurilor săvârşite care au adus Ţării atâtea pagube de ordin material şi moral.

Vom asigura tuturor cetăţenilor României Mari, de orice rasă, limbă şi confesiune ar fi ei, drepturile culturale şi religioase ce li se cuvin.

În sfârşit, vom căuta, prin întărirea situaţiei interne şi printr-o politică externă de pace şi demnitate, să restabilim prestigiul României în afară.

Ştim că nu este ceasul vorbelor, ci al faptelor.

De aceea, mergem la muncă cu încrederea că răspundem simţământului obştesc şi cu siguranţă că, ajutaţi de ţară, vom reda României locul ce i se cuvine în lume.