Nu putem vorbi despre prioritățile din învățământul craiovean fără să avem în vedere cea mai importantă cerință: depolitizarea învățământului, o necesitate enunțată de toată lumea și în egală măsură ignorată tocmai de cei care ar fi trebuit să o aplice. Dar asta-i politica locală: politicianism și demagogie …

Prin urmare, lăsându-i pe principalii actori politici să facă și să desfacă pentru bucuria lor și a colegilor de partid, voi încerca în textul ce urmează să propun câteva căi de urmat. Trebuie să avem în vedere că procesul de învățământ craiovean se desfășoară în cca. 60 de unități, respectiv licee, școli și grădinițe. Buna lor funcționare asigură copiilor și tinerilor Craiovei condițiile necesare pentru un învățământ de calitate pe toate palierele de vârstă. Pentru atingerea acestui deziderat, trebuie să știm de unde pornim, mai ales că realitatea nu este de natură să ne bucure.

2016 02 15 Scoala Popoveni 01O imagine de periferie: școala nr. 27 din cartierul Popoveni: bălți înghețate, stâlpul de electricitate stă să cadă, toaletele sunt în fundul curții, cu uși lipsă sau sărite din balamale …

2016 02 15 Scoala Popoveni 02

O vedere mai în detaliu cu toaletele din fundul curții …

2016 02 15 Colegiul Carol I

… și o imagine din centrul orașului: Colegiul Național Carol I, an aniversar ! Poate că primăria nu știe, dar în 2016 ar fi trebuit să sărbătorim 190 de ani de la înființarea fostei Școli Centrale …


Dacă dăm la o parte perdeaua de festivism și laude cu care ne învăluie actuala administrație locală, vom observa că în Craiova mai există unități de învățământ care nu au avize de funcționare, care funcționează în clădiri cu risc seismic, sau în care grupurile sanitare nu sunt conforme cu normele în vigoare. Exemple în acest sens găsim atât la școli de cartier – cea din cartierul Popoveni (vezi fotografiile) are toaletele în curte – cât și la cea mai veche și titrată unitate de învățământ din Oltenia, respectiv la Colegiul Național Carol I. Aici, elevi și profesori deopotrivă, sunt expuși unui permanent pericol deoarece clădirea prezintă risc de prăbușire și necesită lucrări urgente de consolidare.

În evaluarea priorității investițiilor trebuie să mai avem în vedere că bazele sportive școlare sunt deficitare, mai ales dacă avem în vedere că numărul de ore de educație fizică va crește, în conformitate cu legea. Cu excepția liceelor, majoritatea școlilor nu dispun de săli de sport și nici de terenuri amenajate în standarde europene.

Chiar și dotările specifice civilizației de secol XXI sunt de multe ori necorespunzătoare. În afara exemplului școlii cu toalete în curte, mai există școli cu toalete insuficiente în raport cu numărul de elevi. În multe cazuri lipsesc rampele speciale pentru accesul persoanelor cu handicap, deși sunt obligatorii prin lege. De asemenea, există și unități de învățământ care nu au toate avizele de funcționare, situație recunoscută chiar de ministrul învățământului.

Iată de ce, un program de investiții este extrem de necesar pentru tot sistemul de învățământ craiovean. Dar acest program trebuie să se desfășoare coerent și eficace, fără acțiuni pompieristice constând în cârpeli sau zugrăveli superficiale.

Evident, vom începe cu intrarea în legalitate a fiecărei clădiri în care funcționează un liceu, o școală, o grădiniță. Avizele ISU, SANEPID, etc. nu trebuie să mai constituie o obligație pe care să o trecem cu vederea la fiecare început de an. Imediat după alegeri, se va face inventarierea tuturor problemelor de acest fel din toate unitățile de învățământ, după care se va elabora un plan de lucru pentru aducerea în norme a fiecărei clădiri în parte. O prioritate specială o constituie clădirea Colegiului Carol I, nu doar pentru că aici își desfășoară activitatea 2.000 de elevi și 130 de profesori ci și pentru că edificiul este un monument istoric de referință în arhitectura orașului și în învățământul din Oltenia.

Vom continua cu o acțiune care ar fi trebuit începută de mult: o reabilitare sănătoasă, pe baze solide, a tuturor unităților de învățământ. Trebuie avut în vedere că majoritatea clădirilor sunt vechi, cu instalații electrice, sanitare, termice uzate, perimate, nefuncționale, cu riscuri în utilizare. În cazul în care vom constata că reabilitările și aducerea în norme vor fi prea costisitoare, vom avea în vedere construcția unor clădiri noi, moderne, care să respecte standardele europene pentru unitățile de învățământ.

Vom susține decuplarea unităților de învățământ de la rețeaua publică de termoficare și vom finanța instalarea de centrale termice proprii, având în vedere că programul de distribuție de apă caldă și agent termic nu se potrivește cu programul copiilor. În majoritatea cazurilor, încălzirea clădirilor se face când clădirea nu este utilizată, risipindu-se căldura și încărcând inutil costurile.

Este nevoie de săli de sport și de terenuri amenajate corespunzător în aer liber. Amenajările de exterior trebuie să conțină gazon artificial și / sau suprafețe de joc corespunzătoare diverselor discipline sportive: fotbal, handbal, volei, tenis de câmp. La acestea se vor adăuga instalațiile de apă curentă și vestiare complet dotate.

Toate școlile trebuie să aibă cel puțin o sală de clasă echipată nu doar cu calculatoare și imprimante ci și cu device-uri de ultimă oră, care să asigure copiilor familiarizarea cu noile tehnologii. Acolo unde această dotare lipsește, se vor lua măsurile necesare pentru ca situația să fie reglementată în cel mai scurt timp. În toate cazurile, se va urmări ca echipamentele să nu fie mai vechi de 4 ani, iar unitatea de învățământ să dispună de internet de mare viteză, inclusiv wi-fi.

De asemenea, în fiecare școală va trebui să existe o încăpere (sală de clasă) în care copii să poată petrece timpii de legătură între diverse activități. Acolo unde nu există posibilitatea unei astfel de încăperi, se va construi separat. Încăperea va fi folosită în timpul pauzelor, sau de copiii care nu frecventează orele de religie, sau de cei care nu sunt preluați imediat de părinți la sfârșitul orelor de curs. Nu este acceptabil ca elevii să rătăcească pe culoarele școlii dacă nu participă la un curs, sau dacă părintele întârzie să-i ia acasă.

Desigur, toate cele arătate mai sus reprezintă doar niște jaloane pentru ce avem de făcut pentru învățământul craiovean.

Mai putem vorbi despre înființarea de cercuri de IT în cât mai multe școli, eventual în parteneriat cu studenții Facultății de Informatică. Sau despre implicarea primăriei în susținerea programului „Săptămâna altfel”. Sau despre competițiile școlare în care câștigătorii să fie recompensați alături de profesorii îndrumători, de antrenorii care au făcut posibilă performanța. Sau despre activități de voluntariat care să stimuleze interesul copiilor pentru civism și răspundere personală.

Dar toate acestea vor veni la timpul potrivit !