Multă lume crede că sistematizarea și urbanismul sunt sinonime, dar în realitate, lucrurile stau diferit. Prin sistematizare înțelegem un proces interdisciplinar de organizare a localităților dintr-un teritoriu cu scop de a corela toate activitățile oamenilor, ridicând totodată nivelul de viață. La rândul său, urbanismul este o disciplină complexă care se referă la proiectarea și planificarea tuturor lucrărilor de construire din localități, având în vedere toate aspectele sociale, economice, culturale, tehnice care definesc locuirea. Simplificând, putem spune că sistematizarea se referă la teritorii ample și la relațiile dintre localitățile din acele teritorii, în timp de urbanismul tratează ce se întâmplă în interiorul limitelor administrativ-teritoriale ale unei localități. Instrumentul de lucru pentru ca totul să decurgă în cele mai bune condiții este Planul Urbanistic General.

Iată și câteva categorii de probleme abordate de un Plan Urbanistic General:

  • stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan;
  • reorganizarea și dezvoltarea cailor de comunicație;
  • stabilirea și delimitarea zonelor construibile;
  • stabilirea și delimitarea zonelor funcționale;
  • stabilirea și delimitarea zonelor cu interdictie temporară și / sau definitivă de construire;
  • stabilirea și delimitarea zonelor protejate;
  • modernizarea și dezvoltarea echipării edilitare;
  • evidențierea deținătorilor terenurilor și a modului de circulație juridică a terenurilor;
  • delimitarea suprafețelor pe care se preconizează realizarea obiectivelor de utilitate publică;
  • stabilirea modului de utilizare a terenurilor și a condițiilor de conformare și realizare a construcțiilor.

Doar enumerând problemele de mai sus, ne dăm seama cât de important devine un Plan Urbanistic General și înțelegem că fundamentarea lui se face cu analize, regulamente și norme generale care o dată elaborate devin baza pentru activitățile desfășurate de oameni în industrie, locuire, comerț, cultură, circulație între punctele de interes, etc.

Din aceste motive, un PUG bine făcut va asigura o dezvoltare susținută și armonioasă a comunității. Dimpotrivă, un PUG prost făcut va conduce la stagnare sau chiar la recesiune.

Care este situația în Craiova ?

Din păcate, pentru Craiova noastră lucrurile nu stau prea bine. Ne-am obișnuit să considerăm PUG-ul ca fiind o obligație peste care putem trece cu ușurință. Administrația locală, lipsită de viziune pe termen lung, a trecut mereu cu vederea importanța acestui demers. Ca o dovadă este și faptul că în ultimii trei ani, perioada de valabilitate a PUG-ului Craiovei a fost mereu prelungită, în condițiile în care intervalul respectiv de timp ar fi fost un termen rezonabil pentru formularea temelor de lucru și desemnarea unei echipe care să treacă la treabă.

Pentru conformitate, să mai adăugăm că actualul PUG este elaborat începând cu anii 1992, ca urmare a celui precedent, care prevedea demolări masive pentru străpungerea Nord-Sud. Evident, pe atunci orașul se baza pe o realitate economică și socială fundamental diferită de ce se întâmplă astăzi.

Iată și câteva neconcordanțe, cele mai importante:

Sistemul de producție s-a schimbat. Contribuția craiovenilor la PIB-ul local nu se mai face doar pe marile platforme industriale ci și în mici unități private. Acestea sunt amplasate atât la periferia orașului dar și în interiorul său.

Locuirea urbană s-a transformat radical. Prin creșterea veniturilor, mulți craioveni s-au mutat din locuințele colective de tip bloc, în locuințe individuale de tip casă cu curte. În general, municipalitatea nu a ținut pasul, iar majoritatea noilor locuințe se găsesc pe străzi neamenajate sau prost croite.

Consumurile de utilități au crescut. Apa, canalizarea, termoficarea, gazele, electricitatea, sunt tot mai solicitate ca urmare a creșterii nivelului de trai: nu mai există restricții la consumul de apă, casele sunt încălzite la valori de confort mai ridicate, numărul de electrocasnice este tot mai mare. Rețelele de distribuție au devenit insuficiente și uneori sunt amplasate haotic. Mai mult, distribuția utilităților nu mai este în sarcina statului ci (uneori) în sarcina unor companii private.

Traseele și circuitele urbane sunt fundamental diferite. Numărul de automobile a crescut de la cca. 50.000 de vehicule în 1990, la cca. 155.000 în 2014. Dacă avem în vedere că 100.000 de automobile înseamnă cca. 140 de hectare ocupate la sol, înțelegem de ce trăim într-un oraș din ce în ce mai înghesuit.

Cu toate acestea, Primăria nu a reacționat așa cum ar fi fost normal, ci s-a complăcut în menținerea unei situații neclare, haotice, învăluită în ceața unor interese obscure legate mai ales de statutul intravilan / extravilan al terenurilor.

Așa s-a ajuns ca în loc să se comande în regim de urgență elaborarea unui nou PUG care să ofere cadrul general de dezvoltare pentru oraș, să se emită în fiecare an câte o hotărâre de consiliu prin care se prelungește termenul de valabilitate al unui PUG depășit din toate punctele de vedere.

Cel mai grav efect (și cel mai puțin vizibil !) este că investitori serioși și bine intenționați evită să investească într-un oraș în care reglementările nu sunt clare. Terenurile și regimul de folosire al acestora sunt esențiale în orice plan de afaceri, iar în aceste condiții Craiova nu poate onora câteva pretenții de bază ale oricărui investitor, străin sau autohton, mic sau mare.

Ce-i de făcut ?

Evident, soluția este doar elaborarea unui nou PUG și asta în regim de urgență. Pentru mine este de neînțeles de ce actualul consiliu local a acceptat timp de trei ani de zile prelungirea unui PUG depășit de situație și nu a căutat să ofere măcar o alternativă. Dar asta e ce a fost, iar noi trebuie să mergem înainte …

Prin urmare, imediat după alegerile din vară voi constitui un grup de lucru multidisciplinar alcătuit din specialiștii recomandați de Universitatea din Craiova, inclusiv Institutul de Construcții, de Institutul de Cercetări al Academiei Române (știați că avem așa ceva în Craiova ?), Camera de Comerț Oltenia și bineînțeles, Ordinul Arhitecților și Uniunea Arhitecților. Împreună cu aceștia, vom stabili de urgență câteva priorități și câteva teme de bază care vor fi incluse în viitorul program de dezvoltare.

În acest fel, voi încerca să fac într-un an ce nu s-a făcut în ultimii patru, iar elaborarea Planului Urbanistic General al Craiovei nu va mai fi tergiversată pentru a proteja interesele obscure ale negustorilor de terenuri. Nu ajunge să înțelegem că micile interese pe termen scurt ale acestora au afectat grav interesele pe temen lung ale orașului ci trebuie să fim de acord că interesele orașului, în ansamblul său, sunt mai importante.